Fjelloppsyn i media.

Friluftsmagasinet på P1 besøkte nylig fjelloppsynet på Hardangervidda og fjelloppsynet i Snåsa har laget en flott film fra deres arbeide nå før påske. 

Rondane september 06 032.jpg

Fjelloppsynet

 

Fjelloppsynet håndhever miljølovverket i statsallmenningen. Dette omfatter mellom anna, regler for utøving av jakt og fiske, verneregler for nasjonalparker,landskapsvernområder og naturrerservat og bruk av motorferdsel i utmark. Fjelloppsynet er tildelt begrenset poltimyndighet innenfor miljølovverket.

Informasjon 
Fjelloppsynet gir informasjon og rettleding til ulike brukergrupper. Dette kan vera forslag til tur og løypevalg, fiskeforhold, kulturminner, kulturhistorie og orientering om gjeldende regelverk.
 
Skjøtselsoppgåver 
Fjelloppsynet utfører ulike undersøkelser rundt fiskeforvaltning, storvilt ,småvilt, og rovviltforvaltning, generelt natur og miljøtilsyn og skjøtsel oppgaver i verneområdeene.
 
Naturfaglige registreringar
Fjelloppsynet bistår forsknings- og forvaltningsinstitusjonar med innsamling av data. Dette gjeld mellom anna villrein, fjellrev,rovdyr fisk og kulturminner.
 
Sekretariat
Fjelloppsynet er sekretær for fjellstyret. Dette omfatter saksforberedelser etter fjellova, kontakt med brukere av statsalmenningen, salg av jakt og fiskekort med mer.

Fjelloppsynet har kontor på Dalholen. Kontoret kan være noe ujevnt bemannet pga arbeid i fjellet.

 

 IMG_0610

 

Kontaktinfo:

Folldal fjellstyre                                            

Kyrkjevegen14                                          
2584 Dalholen

folldal@fjellstyrene.no 

tlf 97 97 71 21
 

                                                                              

                                                                                   

 

fjellstyrene.no/

     www.facebook.com/fjellstyrene/?ref=page_internal

    www.instagram.com/fjellstyrene/

 

 

 

 

inatur

statsskog