Nye kortpriser.

Kortpriser for jakt, fiske mm på statsalmenningen rulleres hvert 2 år. Kortpriser for de neste 2 årene er nå regulert.

Småviltjakt for utenbygds jegere

 
 
Jegere med hund
Det selges kun ukekort med hund for utenbygdsboende, med jakttid fra 15. september til 31. oktober. Det er begrenset kortsalg for utenbygdsboende.
 
Jaktkort selges på Inatur.no nytt fra 2016!, Salgstart vil bli i mai mnd. Etter det er gjort en bestandsvurdering ca 01.09. gjøres en vurdering om ytterligere salg i sept.
 
Nærmere info om start av jaktkortsalget vil bli  annonsert på hjemmesiden og på fjellstyrets salgside på Inatur

Statsallmenningen er inndelt i 3 områder for jakt med hund for utenbygdsboende og det blir solgt inntil 8 kort pr. jaktfelt  de 3 første ukene.
 
Området 1 omfatter arealene nord for Einunna.
Området 2 omfatter arealene sør for Einunna og med fjellvegen som grense mot vest.
Område 3 omfatter arealene ved Dørålen, Pikhetta og området nord for Folla opp mot Råtåsjøhøa med grense til fjellvegen i øst.
 
NB! i Meløyfloen naturreservat er det forbudt å jakte småvilt.

Jegere uten hund
For utenbygds jegere uten hund selges det to jaktkort; sesong-, og uke. Jakttid på småviltjakt uten hund er satt fra 15. september til 23. desember.

Det kan selges inntil 85 jaktkort av sesong- og ukeskort. Disse gjelder for hele statsallmenningen, sett bort fra Meløyfloen naturreservat.

Det er begrenset kortsalg for utenbygdsboende. Jaktkort selges på Inatur.no, Salgstart vil bli i mai mnd. Etter det er gjort en brestandsvurdering ca 01.09. gjøres en vurdering om ytterligere salg i sept. Info om dette vil bli  annonsert på hjemmesiden og på fjellstyrets salgside på Inatur
 
Nærmere info om start av jaktkortsalget vil bli  annonsert på hjemmesiden og på fjellstyrets salgside på Inatur

 Jakttid, dagskvote, priser mm kan endres fra år til år.

Småviltjakt for innenbygds jegere

RåtåsjøhøSmåviltjakt i Folldal Statsallmenning er et veldig populært tilbud for mange innenbygds både med og uten hund.

Jakt og fangst i statsallmenningen kan bare drives mot løsing av jaktkort ( Fjellovens §25). Det er fritt kortsalg for innenbygds jegere hele jaktperioden. Jaktkort får du kjøpt på disse stedene;

  • MxSport Folldal, 2580 Folldal
  • Grimsbu Turistsenter, 2582 Grimsbu
  • Fjellsyn Camping, 2584 Dalholen

Priser pr 2013 for innenbygds jegere;

Korttype

Pris 

Døgnkort uten hund 85 kr
Ukekort uten hund 470 kr
Sesongkort uten hund 680 kr
Ukekort med hund 530 kr
Sesongkort med hund 840 kr

For rype- og skogsfugljakt er det jakttid fra 15/9 til 23/12, og for harejakt er det lov og jakte uten hund fra 15/9 til 23/12 og med hund fra 1/10 til 23/12.

Jakttid,dagskvoter og priser kan endres fra år til år.

Kontaktinfo:

Folldal fjellstyre                                            

Kyrkjevegen14                                          
2584 Dalholen

folldal@fjellstyrene.no 

tlf 97 97 71 21
 

                                                                              

                                                                                   

 

fjellstyrene.no/

     www.facebook.com/fjellstyrene/?ref=page_internal

    www.instagram.com/fjellstyrene/

 

 

 

 

inatur

statsskog