Nye kortpriser.

Kortpriser for jakt, fiske mm på statsalmenningen rulleres hvert 2 år. Kortpriser for de neste 2 årene er nå regulert.

Villreinjakt i Folldal Statsallmenning

RåtåsjøhøInnenbygds jegere har førsteprioritet på villreinjakt i Folldal statsallmenning. Utenbygds jegere blir allikevel oppfordret til å søke siden vi enkelte år kan ha ledige kort igjen etter at de innenbygds jegerne har fått tilbudet. Søknadsfristen er ca. 1. mai, men vi oppfordrer folk til å følge med på hjemmesiden vår for å finne endelig søknadsfrist.

 

 

Søknadsprosedyre for villreinjakt. Søknadskjema for villreinjakt blir lagt ut på hjemmesiden når søknadsfrist annonseres. Fyll ut søknaden og send inn elektronisk.


For jegere under 18 år må det foreligge samtykke fra foreldre eller foresatte og avtale med godkjent tilsynsjeger før jaktstart.

Du er innebygdsboende til villreinjakt når du: Siste året har vore og framleis er fast busatt i Folldal. Dette praktiseres at du ved datoen 01.11.året i forvegen må ha hatt Folldal som din bostedsadresse iht folkeregisteret og du må fortsatt være bosatt i Folldal. Ved tvil om bostedsadresse kan du bli krevd å dokumentere dette med utskrift fra Folkeregisteret.

Lagsjakt

Det er mulighet for å danne lagsjakt mellom to jegere i villreinjakta. Kriteriene er at begge jeger må ha kjøpt jaktkort innefor samme villreinområde i Folldal Statsallmenning, og begge jegere må ha alle formaliteter i orden før kontrakten inngås. Blandt annet så må begge jegere ha tatt skyteprøven før de får inngå lagsjakt. Det er ikke mulig å inngå lagsjakt etter jaktstart!

 
 

Kontaktinfo:

Folldal fjellstyre                                            

Kyrkjevegen14                                          
2584 Dalholen

folldal@fjellstyrene.no 

tlf 97 97 71 21
 

                                                                              

                                                                                   

 

fjellstyrene.no/

     www.facebook.com/fjellstyrene/?ref=page_internal

    www.instagram.com/fjellstyrene/

 

 

 

 

inatur

statsskog