Fjellstyrene i Oppland, Folldal og Sollia har som tidligere år en felles annonsering om lisensjakt på ulv,bjørn og jerv. For å utøve lisensjakt trenger du foruten lisens, grunneiers tillatelse.

Lisensfelling jerv, bjørn og ulv.  

Fjellstyrene i Oppland gir i henhold til forskrift av 08.03.2004 nr 515 om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning, tillatelse til lisensjakt på jerv, bjørn og ulv for statsallmenningene som administreres av de undertegnede fjellstyrene. Tillatelsen gjelder for de som har lisens for slik jakt og som i tillegg har elgjakt eller reinsjakt i vedkommende statsallmenning. Andre må kontakte det lokale fjellstyret. All rovviltjakt må foregå i samråd/samarbeid med de lokale elgjaktlaga.

 

 

Dovre fjellstyre Lesja fjellstyre, Grytten fjellstyre, Nesset fjellstyre, Sunndal fjellstyre Sel fjellstyre, Vulufjell fjellstyre, Vågå fjellstyre, Finndalen fjellstyre, Lom fjellstyre, Fron fjellstyre, Ringebu fjellstyre, Øyer fjellstyre, Folldal fjellstyre, Sollia fjellstyre, Gausdal fjellstyre, Torpa fjellstyre, Øystre Slidre fjellstyre, Vang fjellstyre, Vestre Slidre fjellstyre

<< Tilbake