027_2

 

Villreinjakta i Knutshø er utfordrende, det er få og store flokker og mange jegere ved flokkene.

Jaktoppsynet har etter årets jakt sett nærmere på dette og foreslår ulike tiltak overfor rettigehetshaverne i Folldal, som samarbeider med fellesjakt.

På bakgrunn av flere års erfaringer foreslår jaktoppsynet i Folldal, endringer rundt overgangsavtaler og organisering av jakta, overfor rettighethaverne. Bakgrunn er også innspill til jaktoppsynet fra flere jegere som er bekymret over utviklingen.

 

Med stort vegnett, mye trafikk foregår mye av villreinjakta med lokalisering av dyr fra veg. Dette sammen med hyppig bruk av mobiltelefon fører til at jegerne raskt finner flokkene som er i nærheten av veg. I tilegg trekker flokkene ved veg til seg andre skuelystne.

 

Mye stress for reinen fører til at flokkene ikke ser mulighet til å trekke vekk og de blir stående og gå i ring, ved slike situasjoner blir jegertettheten ofte veldig stor rundt flokkene. Det at dyrene blir gående i flere timer "å ringe" hver dag under jakta, gjør at de forlytter seg over små områder og får liten tid til å beite og kvile. Opptil 1500 dyr av en stamme under jakta som er på ca 1800, gikk i år i 3-4 store flokker innenfor et begrenset område under hele jakta.

 

Bildet under viser arealbruken til de radiomerkete simlene for mnd. august og september i årene 2010-2013. Områdene i Folldal blir mye brukt under jakta, i tilegg vet en at det meste av bukkeflokkene også står i Folldal i disse mnd. (kilde dyreposisjoner.no)

Villrein_Knutshø_2010_2013_aug_sept

Slik jaktoppsynet ser det fører dette til uheldige episoder både for jegere og rein. f.eks det å vite at en har sikker bakgrunn før en velger å løsne skudd er et problem. Dette er ikke nytt i år for Knutshø, men jaktoppsynet mener rettighetshaverne nå må forsøke ulike tiltak og foreslår bl.a.

  • å fjerne den frie kalveovergangen siste jaktuka,
  • begrense overgangsavtaler til midtuke dager.
  • Dele jegerne i 2 puljer i deler av jakta. Med jakttid på 5 uker og når en vet at jegerne i snitt setter av 5 dager på jakta vil hver jeger få mulighet til å jakte 2-3 uker og jegerantallet halveres.
  • Utvide parkeringsfobud/jaktforbud langs veg.

Det vil i løpet av vinteren bli holdt et møte med rettighetshaverne/grunneierlagene i Folldal hvor jaktoppsynet tar opp dette.

 

Odd Enget 

oppsynsleder 

 

Steinhøa 12.09.13: Eksempel på storflokk som går og ringer, er talt opp til 902 dyr! ut i fra oversiktsbilder.

027_2_2

<< Tilbake