simle med sender

Sist uke ble det merket simler i Rondane. 3 simler nord for Grimsdalen og 4 simler i Vulufjell. Simler med sendere gir nyttig informasjon om arealbruken. Arbeidet er en viderføring av tidligere merkinger i Rondane

 

Nord for Grimsdalen ble det merket fra to flokker som gikk i Gautdalen og ved Storberget. Simlene som ble merket nord for Grimsdalen har sendere som har 3 årsvarighet.

2 av de  4 merkete simlene i Vulufjell har sendere med påmontert kamera som har levetid på hhv 6 og 12 mnd.

Senderne har drop off enheter som gjør at de kan fjern utløses. Alle sendere er også programmert til å falle av automatisk etter 156 uker- 3 år.

 

Bruken av fjellet opptar mange ulike brukergrupper. Forvaltningen er avhengig av god og nøyaktig kunnskap for å kunne forstå dyras arealbruk i forhold til beiteressurser, menneskelig aktivitet og klimapåvirkning. For å kunne presentere kunnskap er data fra radiomerka simler et viktig redskap for forvaltningen. Å presentere data skriftlig over for politikere og andre beslutningstakere kan medføre ulike tolkninger. Kart med nøyaktig arealbruk derimot lyver ikke.

Merking av dyr er ikke uproblematisk men årets merking i Rondane ble gjennomført raskt og effektivt.

 

 For å lese mer om forksningsprosjekter i Rondane gå til denne linken.

  

<< Tilbake