DSCN0531

En oppsummering rundt høsten storviltjakt på statsalmenningen.

Elg og hjort. 

Elgkvoten for statsalmenningen var på 36 dyr, hele kvoten ble fordelt på de fem jaktfeltene. Nytt for i år var at oppholdet første uka i oktober var tatt vekk, videre åpnet fjellstyret for periodejakt, (2 dagers og 3 dagers kort) for nye jaktlag siste jaktuka. Det ble felt 35 dyr, ett av dyrene ble felt under periodejakta.Dyktige kjøttskjærere i aksjon.

Bilde: Dyktige kjøttskjærere gjør opp bukk på 154 kg! fra hjortejakta.

 

Hjortejakta startet opp 01.09. og to jaktlag Folla Sør og Folla Nord jaktet frem til start på elgjakta. Hjortekvoten var satt til 8 dyr og det er til nå felt 7 dyr. Under elgjakta disponerte elgjaktlagene hjortjakta. Av de 7 felte hjortene er 6 dyr felt i tia 01.09.-20.09. ett dyr er felt i nov.

 

Villreinjakta. 

Kvoten i knutshø villreinområde var på 650 dyr, i Rondane Nord villreinområde var kvoten på 100 dyr. Fellingsresultat for Folldal statsalmenning viser at det ble felt 123 dyr på Knutshø og 6 dyr på Rondane av jegere med kort for statsalmenningen. I tilegg jaktet det mange jegere på overgang fra andre jaktfelt og felte sine dyr i statsalmenningen så tallene totalt over felte dyr hos oss er langt høyere.

For mer om jakt og fellings i Knutshø les her: OPPSYN OG FELLING KHØ 2014 (3)

De fleste jegerne med kort fra Folldal benyttet seg av overgangsmuligheten til Grimsdal statsallmenning. Det var en større flokk innom folldalsida på Pigghetta i jakta, ellers kun enkeltdyr. Ett dyr en voksen bukk ble observert v Gravbekklien, denne oppførte seg rart og ble senere felt av jeger på fridyrkort, jeger tok den på kortet. Bukken hadde dårlige syn –blind ? men var i normalt godt hold. Etter jakta var det i år bra med dyr i Pigghetta området.Villrenkjeve voksen bukk Rondane Nord

Bilde; villreinkjeve voksen bukk Rondane Nord. kun 2 tenner igjen.

 

Rådyr. 

Rådyrkvoten i statsalmenningen er på 10 dyr og det er pr dd felt ett dyr.

 

<< Tilbake