Fjelloppsynet har funnet en død hare hvor det var mistanke om harepest. Denne ble sendt inn til veterinærinstituttet og en har mottatt prøvesvar. Diagnose er harepest.

Haren som ble sendt inne var en unghare funnet i Einunndalen. En kjenner også til ett tilfelle i Kvitdalen, hvor en mistenkte harepest.  Det er forøvrig registrert flere tilfeller i Sør Norge dette året.

 

Tularermi, (- harepest lemenpest) opptrer oftest hos smågnagere og hare. Bakterien kan smitte over til mennesker. Hunder kan også bli smittet. Harer som felles under jakt som viser tegn til  sjukdom,- oppfører seg rart, må ikke slaktebehandles.

Det er viktig å være oppmerksom på smittefaren, ved håndtering av døde harer og smågnagere. Drikkevann kan også bære smitte.

Les mer om Tularemi forhåndsregler,symptomer mm.

<< Tilbake