Det blir en endring i salg til utenbygdsboende småviltjegere fra 2016. kortsalget vil foregå på Inatur.no. Det vil bli åpent for salg i mai mnd, nærmere informasjon om dato vil bli gitt senere.

Utenbygdsboende småviltjegere skal ikke sende inn søknad om jakt i 2016. Kortsalget gjøres på Iantur .no i mai mnd og dato for åpning vil bli annonsert senere.

Etter at det foretatt et begrenset salg i mai vurderes det ut i fra bestand situasjonen om det skal foregå en ny salgsrunde ca 01.09. Info om dette legges ut på hjemmesiden til fjellstyret når det er avklart.

 

For jegere som ikke er kjent med inatur kan det være lurt å registrere seg som kunde på forhånd. Mer informasjon om Inatur finner du her: Om Inatur.no 

 

 

<< Tilbake