Fra 01 April er det båndtvang iht kommunal forskrift.Båndtvang gjelder i tidsrommet 01.april til 31 oktober.

 

 

 

Hovedregelen er at hunder utenom båndtvangbestemmelsene, bare kan løpe løs når den følges på forsvarlig måte av eieren eller andre som disponerer hunden.
For at en hund skal følges på forsvarlig måte, må det kreves at den er under fullstendig kontroll av eier/ besitter. Dessverre er det de aller færreste som har slik kontroll over hunden sin.

Fjelloppsyne registrerer at det foregår ulovlig trening av fuglehunder. Dette er forbudt. Problemet er særlig stort i enkelte områder og forhold som avdekkes vil bli rapportert.

Så oppfordringen er å ha hundene i bånd!

<< Tilbake