Villreinutvalget i Rondane Nord selger 5 villreinkort på anbud. Frist for anbud er 25.06.

Villreinutvalget for Rondane Nord selger fem villreinkort i Rondane Nord.

 1 fritt dyr, 2 frie dyr under 50 kg og 2 frie dyr under 40 kg.

 Fellingsløyvene selges ved anbudsprinsippet, der inntil 5 jegere kan inngå i jaktlag.

 Bukk kan felles nord for Ula elv (Dovre, Folldal og nordre del av Sel kommune)

 Simle og kalv kan felles i hele Rondane Nord villreinområde (nord for kommegrense mot Ringebu og  Stor Elvdal)

 Villreinutvalget forbeholder seg retten til å vedta eller forkaste mottatte bud.

 

  Anbud sendes pr. e-post til Villreinutvalget for Rondane Nord innen 25. juni 2016 

e-post: kari.svendsgard@fjellstyrene.no

telefon 918 35 424

<< Tilbake