Litt informasjon foran årets villreinjakt.  

 

Rondane: 

Som tidligere år er det overgang til Grimsdal og Fokstuggu utmål mandag til og med Torsdag.

Knutshø: 

Her er det endring i overgangsavtaler. Det er ikke overgang til Hjerkinn utmåling.

 

For knutshø er det innsamling av prøvemateriale for helseundersøkelse av villrein. Norsk institutt for naturforvaltning. Det skal samles inn flere prøver fra kalver og ungdyr. Det som skal samles inn er blodprøve som gjøres med et filterpapir, møkkrprøve på et glass og  elverprøve ca 100 gram som legges i en pose. Prøvene leveres til fjelloppsynet eller legges i kjevekassene ved veibommene.

Beklageligvis fikk vi ikke dette oversendt før  17.08. og da hadde de fleste jegere hentet kortene. Fjelloppsynet vil derfor ha med seg å dele ut konvolutter med prøvemateriale til kalvejegere og simle/ungdyrjegere. Det settes også ut en kasse på trappa til fjellstyrekontoret hvor konvolutter kan hentes.

 

For grenser over jakt terreng anbefales det å bruke kart app på smarttelefon f.eks "Norgeskart" som du finner på Google play.

Har du ikke smarttelefon eller ønsker en utskrift på papir kan du lage egen kart på denne linken: Mitt Turkart

På disse kartene er almenningsgrensen inntegnet.

 

For utlån av våpen husk at utlånserklæring må være utfylt, utlånserklæring finner du på denne. Linken

<< Tilbake