Bestemmelser for småviltjakta.

For høsten 2016 settes dagskvoten for småviltjakta til 2 fugl/jeger/dag. Gjelder for lirype, fjellrype orrfugl og storfugl. Jakttid: rype, orrfugl og skogsfugl frem tom 31.10. De som har løst sesongkort for jakt med hund kan benytte jaktkortet som treningskort for hund frem til 23.12.

Fjellstyret behandlet i sak skal ta stilling til dagskvoter mm i møte 31.08.Vedtak;

Dagksvote for rype, stofugl og orrfugl settes til 2 fugler/jeger/dag.

Jakttid på rype,storfugl og orrfugl 15.09.-31.10. etter 31.10. kan de som har løst sesongkort med hund benytte jaktkortet som treniningskort frem til 23.12.

 

Vedtaket legges ut på en forenklet høring frist for merknader 09.09.Det vil ikke bli solgt flere småviltkort til utenbygdsboende

 

Treningsfeltet i Store Elgsjøtangen er åpen for trening fra 27-08. til 14-09. Samme bestemmelser som tidligere: kun innenbygdsboende, maks 5 kort pr dag. Det er viktig å være ekstra nøye med hundene da det kan gå mye beitedyr på området nå. Det kan også være rein i dette terrenget.

 

 

<< Tilbake