Villreinutvalget for Rondane Nord selger fem villreinkort i Rondane Nord.  1 fritt dyr, 2 frie dyr under 50 kg og 2 frie dyr under 40 kg.  Fellingsløyvene selges ved anbudsprinsippet

Det kan legges inn anbud på ett eller flere dyr. Fritt dyr under 50 kg kan felles nord for Ula elv (Dovre, Folldal og nordre del av Sel kommune)  Fritt dyr og fritt dyr under 40 kg kan felles i hele Rondane Nord villreinområde  (nord for kommegrense mot Ringebu og Stor Elvdal)

Villreinutvalget forbeholder seg retten til å vedta eller forkaste mottatte bud.

Anbud sendes pr. e-post innen 25. juni 2017 

Villreinutvalget for Rondane Nord

e-post: kari.svendsgard@fjellstyrene.no

telefon 918 35 424

<< Tilbake