Det er foretatt trekning av villrein og rådyrjakta. Det er tildelt ialt jakt til 110 villreinjegere, 73 i Knutshø og 37 i Rondane Nord. Det er lite reserver for jakt i Rondane Nord så det er trekt ut 10 utenbygdsboende på reservelisten. 

10 rådyrjegere får tildelt jakt, 3 bukke kort og 7 ordinære kort.

 

 

Skulle du ikke ta imot tilbud ber en om at det blir gitt beskjed på mob 97 97 71 21 eller folldal@fjellstyrene.no.

Jegerne vil etterhvert få tilsendt faktura for betaling. Det er viktig at denne betales innen fristen. Innlevering av kort etter betalingsfristen vil ikke bli refundert, dette er innskjerpet for i år.

 

Trekningsliste rein 2017. 

Trekningsliste rådyr 2017.

<< Tilbake