Kortpriser, fiskeregler mm finner du i fiskefolder 2017, du finner også fangstjournal for fiske på Marsjøen og Fundin her i artikkelen.

Fiskefolder 2017 

Fangstjournal fiske Fundin og Marsjøen 2016

 

Det foretas en undersøkelse på harr i Fundin nå.  Dette som er kartleggingsprosjekt på gytefisk. Dette er et samarbeide med regulanten GLB, Evenstad settefiskanlegg og Oppdal Bygdealmenning.

Det er gjennomført el fiske på aktuelle gytebekker, rusefiske på gytebekker og et begrenset garnfiske i Fundin som pågår i disse dager.

<< Tilbake