I disse dager får vi villreinkorta. Henting vil bli annonsert på hjemmesiden og vil bli i august.

Etter første runde med tildeling er det over 30 ledige kort prdd.

Jaktkorta er litt forsinket fra direktoratet i år, når alle kortene er kommet så legges det ut info om hvilke dager jaktkorta kan hentes på fjellstyrekontoret, dette vil bli i august.

 

Det er over 30 ledige kort pr dd. I Rondane er det få innenbygdsboende søkere så her vil flere utenbygdsboende få jakt. Reserver som får tilbud om jakt vil få en sms om dette som de bes om å svare på. Det sendes ikke ut tilbud i posten.

 

For Knutshø skal det denne høsten gjennomføres undersøkelser hvor jegerne får med seg utstyr for innsamling av div prøver. Dette er en videreføring fra i fjor høst.

<< Tilbake