Det nærmer seg tid for jakt og mange jegere skal begynne forberedelser til høstens jakt.

Med mange jegere ute på jakt, samt andre aktiviteter i fjellet, er det viktig at alle viser hensyn til andres aktivitet og til dyreliv og natur. Slik at flest mulig sitter igjen med gode opplevelser. 

I statsalmenningen er det nærmere 550 småvilt og storviljegere som ser fram til ett av årets høydepunkter. Først ut er rådyrjegere med bukkejakt som startet 10.08, så er det villreinjegere fra 20.08. Hjortelagene starter 01.09. Småviltjakta fra 15.09. og elgjaktlagene fra 25.09.  

 

 

njff_2.png redusertNorges jeger og fiskerforbund har utarbeidet "Jaktvettregler" . De skriver: Mens Fjellvettreglene skal forebygge ulykker til fjells, skal Jaktvettreglene forhindre ulykker under jakt og sørge for knirkefritt samkvem mellom jegere og vanlige friluftsfolk. Anbefaler alle jegere til å lese jaktvettreglene og legge de på minnet når det jaktes.

 

 

002_2.JPG redusert

 

Forberedelse på skytebanen er viktig.Øvelsesskyting hjelper! En undersøkelse (Bedre jakt, NJFF) viser at ett av ti førsteskudd mot elg er et bom- eller er skadeskudd! Samtidig vet vi at øvelsesskyting reduserer antall bom- eller skadeskudd betydelig. Disse fire momentene er basert på denne informasjonen. De er rettet mot elgjakt, men kan overføres til all jakt med rifle. Følg dem!

   1. Skudd i fart.  Skudd mot elg i fart gir nær tre ganger så stor sjanse for bom eller skadeskudd. Legg opp jakta slik at du kan skyte på dyr i ro.

 2. Skuddavstand. En middels jeger må holde seg til skuddavstander under 70 meter på elg i ro for å ha tilstrekkelig sikkerhet på å treffe godt. På elg i sakte fart må skuddavstanden reduseres vesentlig. Legg opp jakta slik at du får kjente avstander innenfor de grenser som gjelder for dine ferdigheter. 

3. Siktepunkt og vinkel på elgen. Sikt mot hjerte- og lungeområdet på elgen. Dødelig område er her seks ganger bredere enn ved skudd mot nakke. 

4. Øvelsesskyting hjelper.  Tren på de skytestillingene du bruker under jakt, og bli kjent med de ferdighetene du har som skytter.

Hentet fra brosjyren "Rifleskyting for storviltjegere" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Tilbake