DSCN0531

Villreinjakt i Rondane Nord og Knutshø. Her er informasjon til jegere om kvoter jakttider og prøveinnsamling i Knutshø.

Villreinjakta i Rondane Nord og Knutshø starter den 20. Totalt er det 110 reinsjegere på statsalmenningen,

37 i Rondane og 73 i Knutshø. Det er full fellesjakt innad i Folldal slik at det totale jegertallet er høyere.

Rondane: 

Årets kvote er 544 dyr nord for Rondvassbu, (376 i 2016). Det ble funnet 1138 dyr på flytelling en økning på 123 dyr fra 2016. Etter flere år med lave kvoter er stammen nå tett på bestandsmålet som er 1200 dyr nord for Rondvassbu. Som før er det overgang til Grimsdal og Fokstu utmål, mandag til og med torsdag for jegere med kort fra Folldal.

Knutshø: 

Årets kvote er 400 dyr, kvoten ble fastsatt på bakgrunn av felling i 2016 og gjennomført minimumstelling i 2017. Det ble funnet 1287 dyr på flytelling en økning på 50 dyr fra 2016. En ligger under bestandsmålet og med kvote på 400 forventer en fortsatt vekst i stammen.

Det som er urolig for Knutshø er lave kalvetallet. Den observerte nedgangen i kalveandelen i Knutshø sammenfaller med endring i jakttida fra 15.9 til og med 21.9. Endring av jakttid kan være en medvirkende årsak til dette og styrker mistanken om at forstyrrelser under brunsten har en negativ innvirkning på kalverekrutteringen hos Knutshøreinen. Årets kalvetelling viste 308 kalver 41,6 kalv pr. 100 simle/ungdyr.

Årsmøtet til villreinutvalget gikk derfor innfor å endre jaktida i 2017, frem til og med 15.09. Les mer om Forslag endring av jakttid

 

Det vil i 2017 samles inn prøver av blod, lever og avføring av rein skutt i jakta i Knutshø. Jegere har fått utlevert prøvesett med nødvendig utstyr. Det er viktig at prøvene merkes slik det er beskrevet. Lever prøvene i kasse som står på trappa ved fjellstyrekontoret eller til fjelloppsynet. 

For voksne dyr skal det i tilegg samles inn hjerneprøver med tanke på skrantesjuke- CWD. Denne prøven kan være litt utfordrende å få tatt, se instruksjonsvideo om uttak av hjerneprøve 

  https://youtu.be/QcUavruyw-o 

 

Mer info til jegere om skrantesjuke og prøveinnsamling finnes på:

 http://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/skrantesjuke-jaktinnsamling-2017/ 

 http://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/ 

  

I Knutshø har vi i flere år hatt simler med radiosendere. Dette er gule og røde klaver med gps sender. Disse senderne har nå sluttet å virke. Den siste sendte signaler til i vinter. Dyrene har gitt verdifull informasjon om arealbruken og har vært "fredet" i disse årene under jakta. Fra i år oppfordres jegerne til å felle disse på jaktkortene. Feller du ei merka simle, leverer kjeve og prøver fra dyret, vil du få en GPS. Husk da at du ikke skal skjære over klaven med senderen men ta den av hel. Lever klaven og sender til fjelloppsynet.

 Les mer om jakt , merka dyr i Knutshø her. 

 

 

<< Tilbake