Bestemmelser for småviltjakta.  

For høsten 2017 settes dagskvoten for småviltjakta til 2 fugl/jeger/dag. Gjelder for lirype, fjellrype orrfugl og storfugl. Jakttid: rype, orrfugl og skogsfugl frem tom 31.10. De som har løst sesongkort for jakt med hund kan benytte jaktkortet som treningskort for hund frem til 23.12.

Dagksvote for rype, stofugl og orrfugl settes til 2 fugler/jeger/dag for 2017. 

Jakttid på rype,storfugl og orrfugl 15.09.-31.10. etter 31.10. kan de som har løst sesongkort med hund benytte jaktkortet som treniningskort frem til 23.12.  

 

Vedtaket legges ut på en forenklet høring frist for merknader 12.09. Det vil ikke bli solgt flere småviltkort til utenbygdsboende

Kortblokkene til innenbygdsboende legges ut hos kortselgerne over helga.

<< Tilbake