VELKOMMEN TIL FOLLDAL FJELLSTYRE.

På våre nettsider finner du informasjon fra fjelloppsynet og fjellstyret og om mulighetene for å drive jakt, fiske og friluftsliv her hos oss.

Vi ønsker deg en god tur ut !

Velkommen til Folldal og Folldal statsallmenning!
 

 

 

 

Periodejakt elg og hjort.

Det er mulighet til jakte elg i tidsrommet 27-31.10 i statsalmenningen. Dette er periodejakt på 3dg (27.tom29.) og 2dg (30.tom 31.).

Det jaktes på restkvoter etter at de ordinære jaktlagene avslutter sin jakt 26.10.   Priser 100 kr/jeger/dag. I tilegg ved felling 87 kr/kg.Det tas forbehold om at det er igjen kvoter på feltene, pr dd 3 dyr.

Søkes det som jaktalg oppgi navn på alle jegere i søknaden.  Søknad sendes på epost til folldal@fjellstyrene.no innen 26.10.  

Småviltjakt 2017

Bestemmelser for småviltjakta.  

For høsten 2017 settes dagskvoten for småviltjakta til 2 fugl/jeger/dag. Gjelder for lirype, fjellrype orrfugl og storfugl. Jakttid: rype, orrfugl og skogsfugl frem tom 31.10. De som har løst sesongkort for jakt med hund kan benytte jaktkortet som treningskort for hund frem til 23.12.

DSCN0531

Villreinakta 2017

Villreinjakt i Rondane Nord og Knutshø. Her er informasjon til jegere om kvoter jakttider og prøveinnsamling i Knutshø.

Jaktstart nærmer seg.

Det nærmer seg tid for jakt og mange jegere skal begynne forberedelser til høstens jakt.

Med mange jegere ute på jakt, samt andre aktiviteter i fjellet, er det viktig at alle viser hensyn til andres aktivitet og til dyreliv og natur. Slik at flest mulig sitter igjen med gode opplevelser. 

I statsalmenningen er det nærmere 550 småvilt og storviljegere som ser fram til ett av årets høydepunkter. Først ut er rådyrjegere med bukkejakt som startet 10.08, så er det villreinjegere fra 20.08. Hjortelagene starter 01.09. Småviltjakta fra 15.09. og elgjaktlagene fra 25.09.  

Henting av jakktkort.

Villreinkort kan hentes 

Onsdag 09. mellom kl 15:00 til 18:00 

Onsdag 16 mellom kl 15:00 til 18:00. 

Fredag 18. mellom kl. 16:00 til 18:00. 

Det kan være noe ujemn bemanning på kontoret så det kan være vanskelig å treffe noen på andre dager.

Villreinjakt.

I disse dager får vi villreinkorta. Henting vil bli annonsert på hjemmesiden og vil bli i august.

Etter første runde med tildeling er det over 30 ledige kort prdd.

Fiske 2017.

Kortpriser, fiskeregler mm finner du i fiskefolder 2017, du finner også fangstjournal for fiske på Marsjøen og Fundin her i artikkelen.

Trekning villrein og rådyr.

Det er foretatt trekning av villrein og rådyrjakta. Det er tildelt ialt jakt til 110 villreinjegere, 73 i Knutshø og 37 i Rondane Nord. Det er lite reserver for jakt i Rondane Nord så det er trekt ut 10 utenbygdsboende på reservelisten. 

10 rådyrjegere får tildelt jakt, 3 bukke kort og 7 ordinære kort.

 

 

Villreinjakt i Rondane Nord, villreinutvalget selger 5 kort.

Villreinutvalget for Rondane Nord selger fem villreinkort i Rondane Nord.  1 fritt dyr, 2 frie dyr under 50 kg og 2 frie dyr under 40 kg.  Fellingsløyvene selges ved anbudsprinsippet

Elg og hjortejakt.

Tildeling av elg og hjortejakt er foretatt.

Småviltjakt til utenbygdsboende 2017

Småviltjakt til utenbygdsboende legges ut på Inatur  mandag 15.Mai.

Nye kortpriser.

Kortpriser for jakt, fiske mm på statsalmenningen rulleres hvert 2 år. Kortpriser for de neste 2 årene er nå regulert.

Ny rapport om skrantesjuken.

Skrantesyke vil ikke forsvinne av seg selv, men ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til nye deler av landet dersom vi ikke setter inn omfattende og effektive tiltak raskt. Det er hovedbudskapet i en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Småviltjakt 2017 for utenbygdsboende jegere.

Småviltjakt til utenbygdsboende jegere i Folldal statsalmenning vil bli lagt ut for salg på Inatur.no.

Salgstidspunktet vil bli kunngjort på hjemmsiden her og fjellstyrets salgsside på inatur.

Følg fjellstyrene på facebook og instagram !

 

 

www.facebook.com/fjellstyrene/?ref=page_internal

 

 

www.instagram.com/fjellstyrene/

 

fjellstyre face

Skrantesjuken hos villreinen i Nordfjella.

Det har nå gått ett års tid siden det ble påvist at ei villreinsimle fra Nordfjella hadde sjukdommen skrantesjuke - CWD. Fra jakta er 2 nye tilfeller oppdaget.

Myndigheter og forskere jobber grundig med dette, fortsatt er det flere spørsmål en svar.

Nylig var det informasjonsmøter om skrantesjuke i henholdsvis Lærdal og Ål. Begge kommunene har store arealer i Nordfjella, der sykdommen er påvist. En rekke sentrale fagpersoner formidlet et budskap nok de fleste ville vært foruten: Alvorstyngende forsamlinger.

 

1485117907684

Innelvering av jaktkort og rapportering.

Rådyrjegerne som ikke har sendt inn jaktkort bes gjøre dette så snart som mulig. Fristen var 5 dager etter jaktslutt.

For småviltjakta så rapporterer alle utenbygdsboende jegere inn på inatur, her er det nesten 100% raportering og de som ikke har levert har fått påminning på sms. Innenbygdsboende småviltjegere bes sende inn jaktkortet med opplysninger om jaktdager og fellinger.

Er det noen fiskere fra Marsjøen og Fundin som har fangstrapporter liggende er vi også glade for å få inn disse.

 

God Jul.

Lurer du på hva fjellstyrene forvalter og hvor du finner de over 200 statsallmenningene? Se vår korte film og bli fristet til å besøke et av våre områder du også. vimeo.com/182241874

Fellingsrapport.

Elg og villreinjakta er nå avsluttet. På statsalmenningen er det denne høsten felt 31 elg. På statsalmenningsen er det i Rondane felt 18 dyr og i Knutshø 76 dyr. Hjortajakta går frem til jul og til nå er det felt 10 hjorter på statsalmenningen.

Fra rådyrjakta har en ingen meldinger, rådyrjegere bes melde inn fellinger senest 5 dager etter felling.

Rype og skogsfugljakta gikk ut oktober, jegerne bes sende inn fangstrapporter når jakta er avsluttet. For utenbygdsboende gjøres dette på Inatur.no Innenbygdsjegere må sende inn jaktkort.

Innenbygdsboende som har løst kort for jakt med hund kan benytte jaktkortet som treningskort for hund frem til 23.12.

Småviltjakt

Bestemmelser for småviltjakta.

For høsten 2016 settes dagskvoten for småviltjakta til 2 fugl/jeger/dag. Gjelder for lirype, fjellrype orrfugl og storfugl. Jakttid: rype, orrfugl og skogsfugl frem tom 31.10. De som har løst sesongkort for jakt med hund kan benytte jaktkortet som treningskort for hund frem til 23.12.

Villreinjakt

Litt informasjon foran årets villreinjakt.  

 

Fangstrapportering garn og oterfiske

Fangstrapport fra garn og oterfiske i statsalmenningen gir et viktig bilde av fiske i de ulike vatna. Her kan du laste ned og skrive ut rapporteringskjema.

For garnfiske på Marsjøen er det nå endring i garnregler.

Ny dødelige sykdom på hjortevilt

En ny dødelig sykdom på hjortevilt er påvist i Norge, chronic wasting disease (CWD).

Foreløpig er den påvist på 2 elger fra Selbu og ei reinsimle fra Nordfjella. Myndigher er bekymret for omfanget og det settes i gang flere omfattende tiltak.

Villreinjakt Rondane Nord

Villreinutvalget i Rondane Nord selger 5 villreinkort på anbud. Frist for anbud er 25.06.

Kvoter storviltjakt på statsalmenningen 2016

Ulike årsmøter holdes i disse dager, der blir forslag til jaktvoter bestemt.

IMG_0284

Fiskebilogiske undersøkelser i Fundin og Marsjøen.

Det er kommet 2 rapporter fra fiskeundersøkelser i Fundin og Marsjøen. Undersøkelsen i Fundin har fokus på ørretbestanden og ørretutsettingene. For Marsjøen var formålet å gi en oppdatert status for ørretbestanden og gi evt råd til forvaltning og drift av vannet.

Nytt lovutvalg og rapport om forenkling av utmarksforvaltningen.

Regjeringen har bestemt at det skal nedsettes et lovutvalg som skal gjennomgå
statsallmenningslovverket, som består av fjelloven og statsallmenningsloven.

Det er også nå nylig lagt frem rapport om forenkling av utmarksforvaltningen.

Bestemmelser om båndtvang og ulovlig trening av fuglehunder.

Fra 01 April er det båndtvang iht kommunal forskrift.Båndtvang gjelder i tidsrommet 01.april til 31 oktober.

 

 

 

Småviltjakt til utenbygdsboende.

Det blir en endring i salg til utenbygdsboende småviltjegere fra 2016. kortsalget vil foregå på Inatur.no. Det vil bli åpent for salg i mai mnd, nærmere informasjon om dato vil bli gitt senere.

Innsending av rådyrkort

Påminnelse: 

 

Ber rådyrjegere huske på å sende inn jaktkortet. Mangler fellingsresultat fra enkelte jegere.

Det er påvist Tularemi -harepest.

Fjelloppsynet har funnet en død hare hvor det var mistanke om harepest. Denne ble sendt inn til veterinærinstituttet og en har mottatt prøvesvar. Diagnose er harepest.

Hensetting av campingvogner.

Minner om at plassene for hensetting av campingvogner ikke åpner før den 01.06.

021

Forenkling av utmarksforvaltning.

Samtidig med kommunereformen foregår det også et arbeide med forenkling av utmarksforvaltning. Rapport fra faggruppe er nå ute på høring.

Fjellstyrene vil gi uttalelse og vil arbeide for at fjellstyrene kommer styrket ut av kommunereformen og forenkling av utmarksforvaltningen.

 

 

kart statsalm.

Fjellstyrene og kommunereformen.

Arbeidet med kommunereformen er igang. Fjellstyrene registrerer at spørsmål om forvaltning og rettigheter i statsalmenningene blir nevnt i debattene. Fjellstyrene i Oppland,Sollia og Folldal hadde saken oppe på møte 22.01.

Kløftebekkbua 001

Kløftebekkbua

Kløftebekkbua har fått ny panel bl,a.

DSCN0531

Litt om høstens jakt.

En oppsummering rundt høsten storviltjakt på statsalmenningen.

Fangstrapportering Fundin og Marsjøen

De som har liggende fangsrapporter fra årets fiskesesong bes sende inn dette. De som levere inn korekt utfylte fangstrapporter vil kunne delt i trekking av gavekort. 

simle med sender

Merking av rein i Rondane

Sist uke ble det merket simler i Rondane. 3 simler nord for Grimsdalen og 4 simler i Vulufjell. Simler med sendere gir nyttig informasjon om arealbruken. Arbeidet er en viderføring av tidligere merkinger i Rondane

Rondane september 06 032.jpg

Villreinen i Rondane

Som kjent var det ikke åpnet for villreinjakt i Rondane Nord i 2013. Hvordan dette blir for 2014 blir ikke avgjort før senere på årsmøte til villreinutvalget.

Fjelloppsynet i Sel har lagt ut en orientering om situasjonen rundt villreinområdene i Rondane slik den er idag. For å lese mer klikk her.

027_2

Villreinjakta, jegertetthet, bilkjøring og store flokker er en utfordring.

 

Villreinjakta i Knutshø er utfordrende, det er få og store flokker og mange jegere ved flokkene.

Jaktoppsynet har etter årets jakt sett nærmere på dette og foreslår ulike tiltak overfor rettigehetshaverne i Folldal, som samarbeider med fellesjakt.

Lisensfelling, ulv, bjørn og jerv.

Fjellstyrene i Oppland, Folldal og Sollia har som tidligere år en felles annonsering om lisensjakt på ulv,bjørn og jerv. For å utøve lisensjakt trenger du foruten lisens, grunneiers tillatelse.

Kontaktinfo:

Folldal fjellstyre                                            

Kyrkjevegen14                                          
2584 Dalholen

folldal@fjellstyrene.no 

tlf 97 97 71 21
 

                                                                              

                                                                                   

 

fjellstyrene.no/

     www.facebook.com/fjellstyrene/?ref=page_internal

    www.instagram.com/fjellstyrene/

 

 

 

 

inatur

statsskog